İk Politikası

Stratejik hedeflerimize ulaşabilmek ve sürekli değişen rekabet koşullarında büyümeyi yönetmek için en büyük gücümüzün insan kaynağımız olduğuna inanırız. Saygı, anlayış, eşit ve adil yaklaşım ile oluşturulan iş yeri huzuru ve güven ortamının, çalışanlarımızın memnuniyetini, bağlılığını ve çalışma hayatı başarısını etkilediğine inanır, iş ilişkisinin hiçbir boyutunda ayrımcılık yapmamak için bu konuda üstün çaba gösteririz.

Din, dil, ırk, cinsiyet, fiziksel engel, etnik köken vb. ayrımı gözetmeksizin grubumuzun ihtiyaç duyduğu insan kaynağı seçiminde;

✓ Pozisyonun gerekliliklerini karşılayan yetkinliklere sahip,
✓ Sürekli kendini geliştirmeyi hedefleyen,
✓ Grubumuzun değerlerini benimseyip yaşatacak,
✓ Etik değerleri önemseyen,
✓ 18 yaşından büyük adaylar arasından eşit fırsat ilkesini gözeterek işe alım süreçlerini gerçekleştiririz.

Çalışanlarımızın gelişim fırsatlarını ortaya çıkarmak ve kariyer planına kaynak sağlamak amacıyla adil, şeffaf, somut ve ölçülebilir kriterler ile performans değerlendirme sürecini yönetiriz. Teknik ve davranışsal yetkinlikleri arttıran eğitim ve gelişim faaliyetlerine önem verir, çalışanları gelecekteki rollerine hazırlamak için kaynak ayırırız.

Çalışanlarımızın performansı, ekonomik veriler ve sektörel trendler doğrultusunda eşit işe eşit ücret prensibiyle ücret sistemini yönetiriz.

Çalışanlarımızın katma değer sağlayan her türlü faaliyette ortaya koydukları başarıları paylaşmak ve ödüllendirmek amacıyla tanıma ve takdir sistemini uygularız.

Çalışanlarımızın iş ve sosyal yaşamları arasındaki dengeyi gözetmek, motivasyonlarını ve bağlılık düzeylerini yüksek tutmak amacı ile faaliyetler, organizasyonlar gerçekleştirmek.

Projelerimiz, hizmetlerimiz ve diğer bilgiler hakkında detaylı bilgi almak için lütfen bize ulaşınız.